סדנא לאומנות המכירה והתקשורת בת - 5 מפגשים


מטרת הסדנא:
* חיזוק הביטחון העצמי .
* לחזק את העסק הקיים .
* לבנות ולחזק מוטיבציה ע"מ להגדיל אחוזי מכירות .
* להכשיר את אנשי המכירות בדרך של שינוי מהותי בגישה לקונה .
* לשמור לחדש רעננות והתלהבות בזמן העבודה .
* קידום במקום העבודה הקיים - "לקיחת אחריות - "ראש גדול"
* דרמות והתנגדויות של הלקוחות-וכיצד להפוך אותם למנוף למכירה .
* מה משבית כוחות בתהליך המכירה - אנשים קונים חיים .
* מכירה בטלפון - טלמרקטינג
* כיצד להתחבר לדם - לא לנטוש את הלקוח .

מפגש מס' - 1 - (ארבע שעות ) .
יעד המפגש :

פיתוח מוטיבציה גבוהה, חיזוק הביטחון העצמי ולקיחת אחריות (ראש גדול).
נושא המפגש:
א. הקדמה ומבוא , המציג את מטרות ויעדי הסדנא.
ב. כרטיס הביקור שלי -כיצד אני מציג את עצמי וכיצד נתפס בעיני אחרים.
ג. ארבעים תכונות טובות - זיהוי היכולות והמצוינויות שלי - זיהוי מקורות
    הכוח, האישי שלי השימוש והיכולת לעבוד איתו ,(חיזוק הביטחון העצמי)
ד. שינוי " שריטות במוח" , והיפרדות מהתניות - המפריעות למכירה ויצירת חדשות
    במקומן.
ה. שלב ראשון במכירות - חימום עם הלקוח , כיצד לתת להרגיש טוב (חימום הקשבה
    וטיפול בלקוח).
ו.  רגש , מחשבה , פעולה - והשפעתם במכירה - זיהויים ולימוד כיצד להפריד בין
    הרגשות והמחשבות החוסמות אותנו על מנת להיות נקיים ויצירתיים במכירה .
ז. מדיטציה- לימוד באופן טכני מדיטציה קצרה - לחיבור לשקט פנימי לפני מכירה .
ח. סבב סיכום .


מפגש מס'- 2 - (ארבע שעות )
יעד המפגש:
פיתוח קשרי עבודה - יחסי עובד מעביד , יחסי מוכר קונה ליצור התלהבות וכוח
בעבודה, ובתמיכה הדדית .
נושא המפגש :
א. אני " ראש הממשלה " של פגישת המכירה - אני מוביל מזהה את הצורך
    של הלקוח מעורר אותו וסוגר עסקה.
    כל עובד בחברה הופך להיות "ראש ממשלה" על התחום שהופקד בו,
    וכל היחידות בחברה "ראשי הממשלות " עובדות בתאום ובתמיכה (כמו
    סיירת מטכ"ל).
ב. סימולציה של "ראש הממשלה " - עם העיתונות - חלוקת תעודות
    וחתימה על הסכם.
ג. ארבעה סוגי לקוחות - יצירתי, תוקפן , אנליטי ומתייחס, כיצד לזהות
    אותם וכיצד למכור להם.
ד. "הסיפור שלי " - זיהוי הסיפור החוסם אותי לסגירת עסקה.
    לכל אדם סיפור המונע ממנו להתקדם, זיהוי הסיפור שאתו אני מתנהל
    והוא מנהל את חיי. הסיפור המונע ממני לפרוץ, הסיפור המגביל את
    גבול הדמיון שלי, נלמד לאהוב אותו ולחיות איתו - הוא רק סיפור.
ה. זיהוי הקונפליקט הפנימי דרך הסיפור האישי (ללא דרמות וללא חשיפה אישית).
ו. מדיטציה מיוחדת להרחקת רעשים פנימיים וחיצוניים - פינוי מקום ליצרתיות ,
    מדיטציה כמכשיר להתרגעות וחידוש כוחות.
ז. סבב סיכום .

מפגש מס' 3 - (ארבע שעות ).
יעד המפגש:
הגדרת המטרות והיעדים של הארגון והפרט ושילובם
נושא המפגש :
א. משביתי אנרגיה - אנרגיה בפיזיקה = היכולת לבצע עבודה.
    בירור וזיהוי הגורמים המוציאים וגוזלים לנו את הכוחות, האנרגיות
    (חיים חיוניות והתלהבות ) שכה דרושים למכירה - במכירה קונים חיים.
ב. משביתי אנרגיה במשפחה, חברים טובים, מקום עבודה ולקוחות.
ג. מקורות אנרגיה - חדשים 35 רעיונות למקורות אנרגיה כיצד למלא את עצמי
    בכוח אנרגיה והתלהבות בעבודה ובחיים.
ד. מקום העבודה כמקום אנרגיה.
ה. בניית תוכניות ומטרות ל- 3 שנים - הכנת ובניית תוכנית עסקית ואישית ל- שלוש
    שנים ומימושה וניהולה ברמה של שבוע, ברמה של יום. (ניהול זמן ושטח ).
ו. ההבדל בין פעילות "לקראת יצירת כסף לבין פעילות המניבה כסף.
    ההבדל בין תחזית לתוכנית.
ז. הגדרת מטרות לטווח ארוך, לטווח בינוני, ולטווח מיידי.
ח. זיהוי מרכז הכוח האישי, השימוש והיכולת לעבוד עמו.
ט. שבירת גבול הדמיון והגדלתו במכירות.
י. סבב סיכום.


מפגש מס' -4 ( ארבע שעות ).
יעד המפגש:
פיתוח מיומניות המכירה .
נושא המפגש:
א. מכירה בטלפון - טלמרקטינג (אומנות השיחה בטלפון - כלים להסרת התנגדויות
    וליצירת פגישות).
ב. הקשבה וזיהוי הצורך המדויק של הלקוח (נחמדות יתר = אלימות)
    בלי זיופים, (סיפור הטרקטור).
ג. יצירתיות במכירה.
ד. שבעת שלבי מכירה מחימום ועד לסגירת עסקה.
ה. לקיחת מנהיגות במהלך המכירה.
ו. סימולציות, מוכר- קונה (המכירה כמקור להנאה).
ז. כיצד לא לעבור על חוקי התנהגות במכירה.
ח. לבוש אמין ונכון הופעה מתאימה.
ט. הסרת התנגדויות למוצר ולאישיות (בדרכי יושר).
י. הקשבה לשפת הגוף ( הגוף כתחנת שידור - מוכר קונה).
יא. הבנת תהליך "האדרת המוצר" .
יב. כיצד להיות מוכר בפגישת מכירה ולא מורה ולא פסיכולוג.
יג. שפת הסימנים - שפת עולם - כיצד אנשים מסמנים ומה כוונת
    הסימנים ההבדל בין סימן לעקבה.
יד. להבין מה הלקוח - לא אומר - בירור טכני ללא עזרת חושים
    כשלקוח אומר" תן לי לחשוב על זה" - מה כוונתו ?
טו. כיצד לא לנהל שיחת ויתור במכירה.
טז. סבב סיכום.

מפגש מס' 5 - (ארבע שעות )
יעד המפגש:
זיהוי צורכי הלקוח
נושא המפגש :
א. המוח הגדול - יכולת זיהוי של יחיד וקבוצה את הלקוח במדויק.
    זיהוי הוראות היצרן של האדם, גילוי אופי, תכונות ויכולות של הזולת.
ב. סיעור מוחות.
ג. כיצד לנאום שיפור יכולת הדיבור וההופעה בפני הלקוח (ביטוי חופשי - ביטחון עצמי).
ד. נאומי המשתתפים.
ה. סיכום הסדנא.
ו. מסיבת סיום ניתן להביא חברים לאור נרות ויין. 
 
- רשימת סדנאות -
 
סדנה לגייסי כספים ולמנהלי עמותות בנושא -כיצד לפנות לתורמים