משרד החינוך

משרד החינוך מחוז מרכז

חט"ב עלומים

מתי"א - עכו

ביה"ס אילנות

ביה"ס אהוד

מעונות יש"ע

אורט עכו

אורט כפר סבא

ביה"ס רמות - חיפה

אוניברסיטת בר אילן