מדיטציה
בהנחיית אלימלך יפה

מדיטציה חוויתית.
חיבור לשקט.
חידוש כוחות.
פינוי מקום ליצירתיות.