כתבות שהתפרסמו בעיתונים:

 


כתבות נוספות התפרסמו ב:

עיתון "גלובס" - אוגוסט 2001
עיתון "לאישה" - אפריל 2005