שאלה 1. מה המטרה של הסדנא לאומנות המכירה?
תשובה: לאמן את אנשי המכירות לבצע את האסטרטגיה של הארגון.
(עם תוצאות במהלך הסדנא)

שאלה 2. מה הפירוש לאמן?
תשובה: לגבש את צוות המוכרים והסובב אותם בדיוק כמו קבוצת ספורט
לפני משחק חשוב.

שאלה 3. האם יש אפשרות לשנות את המוכרים?
תשובה: לא.. ממש לא... אך בהחלט ניתן לחזק את היכולות להעצים
את מרכז הכוח הקיים להגביר את הביטחון העצמי בדרך של אימון טכני.

שאלה 4. מה הן התכונות הדרושות לאיש מכירות?
תשובה: א. התמדה ב. יושר אישי ג. חיוניות, אנרגיות ד. ביטחון עצמי
ה. ידע, מידע ו. הקשבה ז. כבוד.

שאלה 5. האם ניתן לאמן ולחזק התכונות הנ"ל?
תשובה: בהחלט כן.

שאלה 6. כמה מפגשי אימון דרושים לקבלת תוצאות הנמדדות כמותית?
תשובה: במהלך שישה מפגשים עם הפרש של שבוע בין המפגשים יוכשר
הצוות להגיע למטרה.

שאלה 7. האם יש צורך בעזרים מיוחדים?
תשובה: כן. המכון של אלימלך יטפל בכל.

שאלה 8. כמה משתתפים דרושים לקיום הסדנא?
תשובה: מקסימום 25 איש.
 
 
מה המטרה של הסדנא לאומנות המכירה?
מה הפירוש לאמן?
האם יש אפשרות לשנות את המוכרים?
מה הן התכונות הדרושות לאיש מכירות?
האם ניתן לאמן ולחזק התכונות הנ"ל?
כמה מפגשי אימון דרושים לקבלת תוצאות הנמדדות כמותית?
האם יש צורך בעזרים מיוחדים?
כמה משתתפים דרושים לקיום הסדנא?